Służba Celna

Służba Celna – umundurowana służba podległa Ministrowi Finansów. Służba Celna została powołana na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej. Do dnia 30 kwietnia 2002 r. na jej czele stał Prezes Głównego Urzędu Ceł. W wyniku likwidacji Głównego Urzędu Ceł stosownie do ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, obowiązki kierowania Służbą Celną przejął Szef Służby Celnej. Obchody Dnia Służby Celnej są obchodzone 21 września. Służba Celna posiada także wydział celników do zadań specjalnych – Wydział Zwalczania Przestępczości – w skład którego wchodzą grupy mobilne prowadzące kontrole m.in na szlakach komunikacyjnych. Grupy mobilne dysponują specjalistycznym sprzętem do wykrywania przemytu, a także psami wyszkolonymi w wykrywaniu narkotyków i wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze grup mobilnych mogą używać środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

Wg danych pod koniec 1. kwartału 2010 roku w Służbie Celnej zatrudnionych było 15 845 osób, z których 13 792 stanowili funkcjonariusze celni.

Zgodnie z ustawą do zadań Służby Celnej należą m.in.:

1. kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów,
2. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego
3. wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
4. wymiar i pobór podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu importu towarów,
5. kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego,
6. pobór opłaty paliwowej
7. kontrola gier i zakładów wzajemnych,
8. współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
9. wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej,
10. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami,
11. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej, a także przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiały wybuchowe i technologie objęte kontrolą międzynarodową,
12. kontrola przestrzegania legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,
13. kontrola ruchu drogowego,
14. kontrola transportu drogowego,
15. współpraca z organami celnymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi,
16. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Polecamy także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company
www.sztab.org - Portal Militarny SZTAB.org - formacje mundurowe, wojska specjalne, forum militarne, galerie militarne, policja, wojsko, komandosi, GROM, Formoza