Tag Archives: Żandarmeria Wojskowa

Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej

Zagrożenie terroryzmem i świadomość współodpowiedzialności Polski za losy całego demokratycznego świata, a także doktryna obronna RP legły u podstaw stworzenia w strukturach Żandarmerii Wojskowej oddziałów specjalnych. Ich powstanie było przełomowym wydarzeniem nie tylko trzeciego pięciolecia, ale całego okresu istnienia Żandarmerii Wojskowej III RP.

Żandarmeria Wojskowa

Zgodnie z Rozkazem Ministra Obrony Narodowej Nr Pf-42/Org. z 18 kwietnia 1990 roku i Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 062/Org. z 15 czerwca tegoż roku, określono strukturę organizacyjną oraz skład ilościowy jednostek Żandarmerii Wojskowej. Oficjalnie oddziały żandarmerii reaktywowano 1 września 1990 roku.

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company
www.sztab.org - Portal Militarny SZTAB.org - formacje mundurowe, wojska specjalne, forum militarne, galerie militarne, policja, wojsko, komandosi, GROM, Formoza